ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и Активности
 
26.9.2020 | Информација за Рудник САСА

Архивски бр 02-сл.

Дата 25.09.2020 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РУДНИК САСА, СПОГОДБА

 

Согласно водената постапка за спогодување со Рудник Саса, Македонска Каменица по член 212-г од Законот за животната средина за прекршок од трета категорија по член 212-ж од Законот за животната средина се донесе спогодба за плаќање глоба за правното и одговорното лице, односно 50.000 евра во денарска противвредност за правното лице и 30% од одмерената глоба за правно лице, за одговорното лице во правното лице односно 15.000 евра во денарска противвредност или вкупно 65.000 евра во денарска противвредност. Глобата треба да биде платена во рок од 8 (осум) дена, а во рок од деведесет дена Рудник Саса да ги исполни обврските дадени како мерки во решението врз основа на водената инспекциска постапка од ден 16.09.2020 година и тоа: Управителот како одговорно лице во правното лице се обрвза да ги исполни мерките со што законска обврска по крајниот рок од решението е да се изврши контролен инспекциски надзор од страна на Државниот Инспекторат за животна средина, Водостопански Инспектор кој ја води инспекциската постапка по овој предмет. За постапката која е водена согласно Законот за животната средина е известен и јавен обвинител по негово барање со пропратна документација од склучена спогодба. За стабилноста на јаловишната брана, Комисијата за брани одржа состанок по електронски пат и за ставот кој ќе го донесе ќе се произнесе во писмена форма до надлежното Министерство за животната средина и просторно планирање.

 

ДИРЕКТОР

Fejzula SPAHIJA

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022