ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и Активности
 
16.12.2020 | [Тетово] Казни за горење отпадно масло кое емитува канцерогени материи

На 15-ти декември тим на државни и овластени општински инспектори за животна средина од Скопје и Тетово извршија вонреден надзор во 5 автомеханичарски сервиси во Тетово и Теарце. 

Целта на овие надзори беше да се утврди начинот на постапување со отпадното масло, заменетите филтри и друг вид опасен отпад.

Важно е да потенцираме дека само два сервиси од петте кои беа предмет на надзор имаа валидни транспортни формулари кои ги доставија на увид до инспекторите. Тие формулари се пополнуваат при секое преземање на отпадните масла, на нив се гледа количината на отпадното масло, која фирма го презема и каде се носи на третман.

Кај два сервиси, се констатираше дека отпадното масло се предава на правно лице што поседува дозвола за транспорт на опасен отпад и утврдено е дека маслото не се гори на овие локации.

Во еден од сервисите, увидот заклучи дека повеќе тони отпадно масло се складираат на самата локација, односно дека тоа не се предава на правното лице со кое е склучен договор за преземање и транспорт на опасниот отпад. Резервоарот за екстра лесно масло за горење што се наоѓа во подрумските простории беше празен, а во моментот на надзорот започна негово полнење од цистерна која пристигна на локацијата. На увид беа доставени податоци за горивото. Беше утврдено дека отпадното масло ниту се гори, ниту се продава и на овластеното лице му беше укажано дека мора да го обнови постојниот договор за транспорт на отпадно масло или да склучи нов во рок од 7 дена.

Во два сервиси, каде не беа доставени транспортни формулари за преземање и транспорт на отпадно масло за 2020 година, на локациите истото не се чуваше на соодветен начин. Во еден од двата сервиси беше утврдено дека отпадното масло се гори. Горењето на отпадно масло емитува канцерогени материи. Ова правно лице ќе добие законски утврдена казна.

Сите пет сервиси кои беа предмет на надзор не постапуваат соодветно со отпадни филтри и беа задолжени опасниот отпад да го селектираат и предаваат на овластени компании.

Надлежност за вршење надзор врз автомеханичарски сервиси имаат овластените општински инспектори за животна средина. 
Државниот инспекторат ќе ги задолжи општинските инспектори од цела држава да во најкус можен рок спроведат итни надзори над сите автомеханичарски сервиси за да спречат или санкционираат горење и продавање на отпадно масло.

Нема компромис во борбата за чиста животна средина.

 

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022