ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и Активности
 
17.12.2020 | Акција на Државниот инспекторат за животна средина во кругот на Стакларница

Државниот инспекторат за животна средина продолжува со кампањата за откривање загадувачи во индустриските зони. Во кругот на Стакларница се изврши контрола во присуство на државен, градски и општински инспектор, поради тоа што има инсталации кои спаѓаат под различна надлежност.
 
Државниот инспектор изврши надзор во 6 инсталации, од кои три печатници, два погони за складирање и третман на отпад и едно складиште за хемикалии (погон за складирање на отпадно стакло и производство на стаклен гранулат, како и склад за старо железо, благородни метали, батерии и акумулатори).
 
При увидот во печатниците беше констатирано дека досега воопшто не била спроведена обврската од одобрените елаборати, која наложува да се вршат мерења на испарливи органски соединенија. Тие беа задолжени тоа да го спроведат, во присуство на инспектор.
 
Погонот за производство на стаклен гранулат беше задолжен отпадот од прозорската столарија, кој преостанува по сечењето на рамно стакло што се користи како суровина, прописно да го отстранува, наместо да го чува во кругот. Исто така, ситните честички што како отпад се создаваат од производството на стаклен гранулат и се чуваат во џамбо вреќи надвор од погонот, треба прописно да ги складираат и предадат на овластена компанија.
 
Утврдено беше и дека складиштето за хемикалии не поседува одобрен елаборат за заштита на животната средина и се даде обврска тој да се изработи во најкус законски рок. Овој елаборат треба да го одобри општината.
 
 
 
 
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022