ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и Активности
 
24.12.2020 | Вонреден инспекциски надзор на депонијата во Визбегово по претставки од граѓани

По претставки од граѓани, Државниот инспекторат за животна средина, на 23-ти декември, изврши вонреден инспекциски надзор на „дивата” депонија во Визбегово. Депонијата нелегално се полни со смет и постојано гори, ослободувајќи гасови кои ги дразнат грлото и очите.

Беше утврдено прекршување на Законот за управување со отпад.

До депонијата се пристапува преку земјен пат што се одвојува од патот Визбегово-Шуто Оризари, а пристапот се контролира преку капија што се заклучува.

Во моментот на надзорот капијата беше отворена, за да се пропушти камион кипер од општина Шуто Оризари да исфрли отпад. Инспекторите утврдија дека од двете страни на пристапниот пат се депонира градежен шут, комерцијален и индустриски отпад, додека на крајот од патот депонијата се проширува и завршува во огромна дупка што се исполнува со различни видови отпад, вклучително и комунален. Долж патот, а особено на проширувањето на депонијата, беа видливи траги од опожарување. Отпадот депониран покрај дупката тлееше на повеќе места. Беа присутни лица кои одделуваа пластика од депонираниот отпад. Возачот на камионот и лицето кое ја отворило капијата информираа дека киперот фрлил земја за да изврши прекривање на отпадот што се пали, но инспекторите утврдија дека земјата беше истурена покрај дупката.

Инспекторите одржаа состанок со Градоначалникот на Општината Шуто Оризари, за да му укажат за обврските на општината што произлегуваат од членот 41 од Законот за управување со отпад. Имено, градоначалникот е должен да ја одржува јавната чистота и да постапува со напуштениот отпад во неурбанизираниот дел од општината. Градоначалникот извести дека депонирањето на отпад нелегално го вршат правни и физички лица и дека општината е немоќна тоа да го спречи.

Државниот инспекторат ќе испрати барање до Градоначалниците на Општина Шуто Оризари и Град Скопје да преземат итни мерки за расчистување на депонијата и за соодветно уредување на земјиштето.

Депонијата во Визбегово не смее да гори и мора да се исчисти!

 

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022