ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и Активности
 
27.1.2021 | Контролана емисиите во дрвниот комбинат Фагус во Пехчево

На ден 26-ти јануари 2021 година, инсталацијата Фагус беше предмет на надзор по претставка на граѓани. Утврдено беше дека двете котлари што согоруваат отпаден дрвен материјал од технолошкиот процес потенцијално емитираат прашина и штетни гасови и дека досега, спротивно на обврските утврдени со одобрениот Елаборат за заштита на животната средина, не се вршени мерења од акредитирана лабораторија. За да се спречат емисиите во воздухот, ќе се спроведат соодветни мерења во присуство на надлежен инспектор и доколку има надминувања, ќе се утврдат потребните мерки.  Постапувањето со отпадот на локацијата исто така треба да се подобри.

Надзорот на оваа инсталација не е во надлежност на Државниот инспекторат за животна средина, но се вклучуваме заради недоволно постапување од овластен општински инспектор. Откако субјектот ќе ги спроведе мерките за заштита на животната средина, надлежен општински инспектор ќе мора да продолжи да врши редовен надзор.

Се грижиме за заштита на животната средина и здравјето на граѓаните и решително продолжуваме со борбата против загадувањето.