ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
Новости и Активности
 
16.12.2020 | [Тетово] Казни за горење отпадно масло кое емитува канцерогени материи

На 15-ти декември тим на државни и овластени општински инспектори за животна средина од Скопје и Тетово извршија вонреден надзор во 5 автомеханичарски сервиси во Тетово и Теарце. 

Целта на овие надзори беше да се утврди начинот на постапување со отпадното масло, заменетите филтри и друг вид опасен отпад.

Важно е да потенцираме дека само два сервиси од петте кои беа предмет на надзор имаа валидни транспортни формулари кои ги доставија на увид до инспекторите. Тие формулари се пополнуваат при секое преземање на отпадните масла, на нив се гледа количината на отпадното масло, која фирма го презема и каде се носи на третман.

Кај два сервиси, се констатираше дека отпадното масло се предава на правно лице што поседува дозвола за транспорт на опасен отпад и утврдено е дека маслото не се гори на овие локации.

Во еден од сервисите, увидот заклучи дека повеќе тони отпадно масло се складираат на самата локација, односно дека тоа не се предава на правното лице со кое е склучен договор за преземање и транспорт на опасниот отпад. Резервоарот за екстра лесно масло за горење што се наоѓа во подрумските простории беше празен, а во моментот на надзорот започна негово полнење од цистерна која пристигна на локацијата. На увид беа доставени податоци за горивото. Беше утврдено дека отпадното масло ниту се гори, ниту се продава и на овластеното лице му беше укажано дека мора да го обнови постојниот договор за транспорт на отпадно масло или да склучи нов во рок од 7 дена.

Во два сервиси, каде не беа доставени транспортни формулари за преземање и транспорт на отпадно масло за 2020 година, на локациите истото не се чуваше на соодветен начин. Во еден од двата сервиси беше утврдено дека отпадното масло се гори. Горењето на отпадно масло емитува канцерогени материи. Ова правно лице ќе добие законски утврдена казна.

Сите пет сервиси кои беа предмет на надзор не постапуваат соодветно со отпадни филтри и беа задолжени опасниот отпад да го селектираат и предаваат на овластени компании.

Надлежност за вршење надзор врз автомеханичарски сервиси имаат овластените општински инспектори за животна средина. 
Државниот инспекторат ќе ги задолжи општинските инспектори од цела држава да во најкус можен рок спроведат итни надзори над сите автомеханичарски сервиси за да спречат или санкционираат горење и продавање на отпадно масло.

Нема компромис во борбата за чиста животна средина.

 

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
Методите на една од двете лаборатории што мереа во Пејпар Мил не се прифатливи
16.01.2021

Државниот инспекторат за животна средина ја информира јавноста дека наредбата за забрана на корис ...

Државниот инспекторат за животна средина нареди Пејпар Мил да работи на плин
06.01.2021

По мерењата на емисиите од 30-ти декември 2020 година, повторно се утврди надминување на гранични ...

Акција на ДИЖС на опожарени стрништа во Кочанско
31.12.2020

Во акција на ден 30.12.2020 година, државен инспектор за животна средина и инспектор за земјоделс ...

Две лаборатории мереа загадување на оџакот во Пејпер Мил во присуство на инспектор
31.12.2020

Инспектори на Државниот инспекторат за животна средина, на ден 30.12.2020 година, извршија надзор ...

Државниот инспекторат за животна средина нема да дозволи Пејпер Мил да загадува
28.12.2020
Вонреден инспекциски надзор на депонијата во Визбегово по претставки од граѓани
24.12.2020

По претставки од граѓани, Државниот инспекторат за животна средина, на 23-ти декември, изврши вон ...