ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
Новости и Активности
 
22.02.2021 | Државните инспектори за животна средина на стручен колегиум за поефективни надзори

На првиот стручен колегиум во 2021 година, инспекторите договорија постапки и правила со цел надзорите да бидат потемелни, поадекватни и поефективни. Колегиумот се одржа на 19-ти и 20-ти февруари во Демир Капија, а учество зедоа и претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Поважните одлуки се однесуваат на донесување интерни акти за:

  • Постапувањето во случај на законски празнини, преклопувања на надлежностите, несоодветно постапување на овластените инспектори за животна средина на локално ниво
  • Координацијата помеѓу водостопанските и инспекторите за животна средина
  • Подготовките и стандардните постапки при надзор врз инсталации со различен ризик за животната средина
  • Постапувањето во случај на хаварии, потребата од обука на инспекторите за мострирање и набавка на соодветна опрема
  • Надзорот врз непрописните депонии што ги одржуваат јавните комунални претпријатија, како и врз сите правни и физички лица што постапуваат со опасен и неопасен отпад

Инспекторите споделија искуства и за специфични случаи за кои е потребно поширокаопсервација, собирање на докази и соработка со други институции.

Стручни колегиуми ќе се одржуваат секој месец, а во март координацијата помеѓу инспекторите ќе се интензивира, со цел да се дадат предлози до Министерството за животна средина и просторно планирање за финализирање на Законот за инспекциски надзор во животната средина.

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
Надзор во РЕК Битола за намалување на загадувањето
25.02.2021

Државниот инспекторат за животна средина при надзорот извршен на 23-ти февруари ги утврди состојб ...

Надзор во РЕК Битола за намалување на загадувањето
25.02.2021

Државниот инспекторат за животна средина при надзорот извршен на 23-ти февруари ги утврди состојб ...

Државните инспектори за животна средина на стручен колегиум за поефективни надзори
22.02.2021

На првиот стручен колегиум во 2021 година, инспекторите договорија постапки и правила со цел надз ...

Санација на депонијата Русино од март, надзорот ќе го врши Државниот инспекторат за животна средина
19.02.2021

На координативната средба иницирана од Инспекторатот за животна средина со Центарот за развој на ...

Санација на депонијата Русино од март, надзорот ќе го врши Државниот инспекторат за животна средина
19.02.2021

На координативната средба иницирана од Инспекторатот за животна средина со Центарот за развој на ...

Заштитата на животната средина во гигантот РЕК Осломеј на самите маргини
10.02.2021

На 9-ти февруари, Државниот инспекторат за животна средина изврши редовен надзор во термоцентрала ...