ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
ИЗВЕШТАИ
 
 
 
10.2.2015 | ДЗИС - Годишен извештај, 2014
Годишен извештај за извршен инспекциски надзор и спроведувањето на мерките за заштита на животната средина, природата и водите за 2014 година
 
 
12.12.2019 | Информација за вонреден инспекциски надзор извршен во ТИТАН Цементарница Усје АД Скопje на ден 12.12.2019г. во врска со употребата на алтернативни горива RDF
 
 
16.12.2019 | Бр. 1130 Известување Кабинет на Претседател на ВРСМ
 
 
04.12.2019 | ОХИС збирна информација
 
 
04.12.2019 | PRESS Kompleks ekoincident
 
 
16.12.2019 | Бр. 1130-2 Известување Кабинет на Претседател на ВРСМ 05.11.2019
 
 
16.12.2019 | Бр. 1130-2 Известување Кабинет на Претседател на ВРСМ 06.11.2019
 
 
16.12.2019 | Бр. 1130-2 Известување Кабинет на Претседател на ВРСМ 07.11.2019
 
 
16.12.2019 | Бр. 1130-5 Известување Кабинет на Претседател на ВРСМ 08.11.2019
 
 
16.12.2019 | Бр. 1130-6 Известување Кабинет на Претседател на ВРСМ 11.11.2019
 
 
16.12.2019 | Бр. 1130-7 Известување Кабинет на Претседател на ВРСМ 12.11.2019
 
 
16.12.2019 | Бр. 1130-9 Известување Кабинет на Претседател на ВРСМ 14.11.2019
 
 
16.12.2019 | Бр. 1130-10 Известување Кабинет на Претседател на ВРСМ 15-27.11.2019
 
 
16.12.2019 | Бр. 1130-11 Известување Кабинет на Претседател на ВРСМ 28.11-04.12.2019
 
 
16.12.2019 | СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ - ДЕМАНТ
 
 
28.1.2020 | -Кодекс за административни службеници
 
 
28.1.2020 | -Етички кодекс на Инспекторите
 
 
07.2.2020 | Информаиција до јавните медиуми за Еко Клуб ДОО Битола
 
 
14.2.2020 | Информација за спроведени инспекциски надзори во ПЗУ Диамед Македонија, Скопје и ПЗУ РЕ-Медика, Скопје
 
 
14.2.2020 | Известување за извоз на опасен отпад од Охис и вонреден инспекциски надзор со увоз на отпад за цементарница УСЈЕ, Скопје
 
 
17.7.2020 | ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕН УВИД НА МЕСТОТО НА ЗАГАДУВАЊЕ НА Р. ВАРДАР
 
 
02.9.2020 | Инфо Ретровирус Македонија
 
 
20.2.2020 | Godisen Izvestaj za DIZS-2019
 
 
02.9.2020 | Годишен план за работа на Државен Инспекторат за Животна Средина за 2020 година
 
 
03.9.2020 | ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРAТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2020 ГОДИНА
 
 
05.1.2021 | Godisen Plan za rabota na DIZS-2021
 
 
12.1.2021 | Годишен извештај-2020 ДИЖС
 
 
02.3.2021 | ВТОР ШЕСТМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДИЖС ВО 2020 ГОДИНА (ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ)
 
 
15.3.2021 | ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА 2020 ГОДИНА
 
 
25.8.2021 | ПРВ ШЕСТЕМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДИЖС, ПЕРИОД ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2021
 
 
21.9.2021 | Годишен план за спречување корупција во ДИЖС за 2021
 
 
20.12.2021 | Годишен План за работа на ДИЖС за 2022 година
 
 
14.2.2022 | ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРAТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
 
 
05.7.2022 | Годишен План за спречување и борба против корупцијата во ДИЖС за 2022 година
 
 
29.7.2022 | ПРВ ШЕСТМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДИЖС ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2022
 
 
12.12.2022 | Годишен План за работа на ДИЖС за 2023 година
 
 
21.12.2022 | ОДЛУКА за избор на кандидат по интерни оглас бр.1/2022 за унапредување на административен службеник во Државниот инспекторат за животна средина
 
 
21.12.2022 | ОДЛУКА за избор на кандидат по интерни оглас бр.1/2022 за унапредување на административен службеник во Државниот инспекторат за животна средина
 
 
21.12.2022 | ОДЛУКА за избор на кандидат по интерни оглас бр.1/2022 за унапредување на административен службеник во Државниот инспекторат за животна средина
 
 
21.12.2022 | ОДЛУКА за невршење на избор на административен службеник за унапредување по пат на интерен оглас
 
 
23.12.2022 | ОДЛУКА за невршење на избор на административен службеник за унапредување по пат на интерен оглас
 
 
26.12.2022 | Годишен план за проценка на ризици од корупцијата во ДИЖС за 2023 година
 
 
29.12.2022 | ОДЛУКА за избор за кандидат по јавен оглас бр. 581/2022 за вработување на административен службеник
 
 
30.12.2022 | ОДЛУКА за избор за кандидат по јавен оглас бр. 582/2022 за вработување на административен службеник
 
 
30.12.2022 | ОДЛУКА за избор за кандидат по јавен оглас бр. 582/2022 за вработување на административен службеник
 
 
30.12.2022 | ОДЛУКА за избор за кандидат по јавен оглас бр. 582/2022 за вработување на административен службеник
 
 
30.12.2022 | ОДЛУКА за избор за кандидат по јавен оглас бр. 582/2022 за вработување на административен службеник
 
 
11.1.2023 | Годишен Извештај за примена на Законот за младинско учество и младински политики за 2022 година
 
 
13.1.2023 | ОДЛУКА за избор на кандидат по интерни оглас бр.3/2022 за унапредување на административен службеник во ДИЖС
 
 
30.1.2023 | ОДЛУКА за избор за кандидат по јавен оглас бр.673/2022 за вработување на административен службеник
 
 
15.2.2023 | Втор Шестмесечен Извештај за работата на ДИЖС за период јули-декември 2022 година
 
 
17.7.2023 | ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НАДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРAТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2023 ГОДИНА
 
 
25.12.2023 | Годишен План за работа за 2024 ДИЖС-ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА
 
 
27.12.2023 | Годишен извештај за 2023
 
 
27.12.2023 | Годишен план за проценка на ризици од корупција во ДИЖС за 2024 год
 
 
11.3.2024 | ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРAТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022