ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
26.2.2015 | Мисија 1.1.1: Прва мисија за институционално оценување

Во периодот 23-27 фебруари 2015 година беше одржана првата мисија во рамките на проектот. Шпанскиот експерт, г-дин Jesús Ángel Ocio и холандскиот експерт, г-дин Marc du Maine, имаа бројни состаноци, (дваесетина) со домашни експерти од Државниот инспекторат за животна средина, Министерството за животна средина и просторно планирање, Секретаријатот за европски прашања, Министерстврото за локална самоуправа, општини (локални инспектори за животна средина), ИСКЗ инсталации и ЕУ проектот за техничка помош „Зајакнување на капацитетите за имплементација на законодавството во животната средина на локално ниво“.

По реализација на состаноците со релевантните чинители и преглед на документацијата обезбедена од нивна страна како и од страна на канцеларијата на Твининг проектот, експертите започнаа со изработка на извештај за правен и инаституционален преглед на инспекцијата во животната средина на централно и локално ниво вклучувајќи ги клучните елементи на одговорностите при инспекција во животната средина, потенцирајќи ги силните страни, слабостите, грешките во спроведувањето на релевантните директиви (вклучувајќи ја Директивата за Интегрирано спречување и контрола на загадувањето ИСКЗ /  Директива за емисија во индустријата-ИЕД, рамковни директиви за квалитет на  воздухот и квалитет на водата), како и можности за подобрувања и реформи во рамките на сегашниот систем на инспекција.

Договорено е уште во извештајот за оценка да се вклучат предлозите за кои теми ќе се дискутира со учесниците на работилниците што ќе бидат организирани во април 2015 година со цел да се дефинираат потенцијалните подобрувања на системот на инспекција и спроведување во животната средина.

Документи:

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022