ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
30.10.2015 | Мисија 1.2.4: Финална мисија за изработка на општо упатство за инспекција

  • Во периодот од 26ти до 30ти октомври 2015 година, полскиот експерт г-дин Krzysztof Wojcik и холандскиот експерт г-дин Marc du Maine ги прегледаа нацрт листите за проверка, листите со податоци и поглавието за испекција на НДТ (најдобри достапни техники) во инсталации кои се според Директивата за емисии во индустријата ИЕД, кои беа креирани во рамките на мисиите 1.2.5, 1.2.7 и 1.2.9 со цел да се обезбеди усогласеност со содржината на општото упатство за инспекција, консиздентност на текстот и нивна употреба од страна на инспекторите за животна средина. Беше изработена финалната верзија на општото упатство за инспекција чиј нацрт беше подготвен во рамките на мисијата 1.2.3 во кои беа вклучени повратните информации добиени од страна на македонските корисници.

Оптото упатство за инспекција беше презентирано и дискутирано со претставниците на Проектот за техничка помош „Зајакнување на капацитетите за имплементација на законодавството за животна средина на локално ниво“ и твининг проектот „Зајакнување на административните капацитети на централно и локално ниво за транспонирање и имплементирање на новата Директива за индустриски емисии 2010/75/EU“.

Беше дискутирно со експертите од мисијата 1.3.3 која се одвиваше паралелно за начинот како упатството за инспекција може да се користи во рамките на твининг програмата за обука кој ќе биде доставен.

Со Постојаниот твининг советник и Постојаниот твининг советник од македонска страна беа дискутирани агендата за мисијата 1.2.11, предвидена за јануари 2016 година, за подготовка на информативна брошура за индустриските оператори и формите на распределување на придружните материјали изработени во рамките на активностите 1.2. 

Документи:

 

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022