ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
1.2.1 - Анализа на постоечките документи кои се користат од страна на надлежните инспектори за животна средина и на централно и на локално ниво, и нивна надградба
 
 
1.2.2 - Прва мисија за подготовка на нацрт прирачник и листа на проверка кои ги содржат сите соодветни главни теми на инспекција
 
 
1.2.3 -Втора мисија за подготовка на нацрт прирачник и листа на проверка кои ги содржат сите соодветни главни теми на инспекција;
 
 
1.2.4: Финална мисија за изработка на општо упатство за инспекција
 
 
1.2.5: Прва мисија за подготовка на листи за проверка за инспекција на отпад
 
 
1.2.6: Изработка на финална верзија на инспекциските листи на проверка и придружни материјали за инспекција на главните текови на отпад
 
 
1.2.7: Изработка на првите нацрт листи на податоци за главните индустриски активности
 
 
1.2.8: Изработка на финална верзија на листи на податоци за главните индустриски активности
 
 
1.2.9: Прва мисија за подготовка на упатства за инспекции на ИСКЗ/ИЕД инсталации
 
 
1.2.10: Втора и завршна мисија за подготовка на упатства за инспекции на ИСКЗ/ИЕД инсталации
 
 
1.2.11: Прв нацрт на информација за индустриските оператори. Образец за инспекциски извештај кој е јавно достапен. Стратегија за распространување и комуникација
 
 
1.2.12: Финална нацрт информација за индустриските оператори. Јавно достапен образец за извештај. Стратегија за дистрибуција на информациите и комуникација
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
Известување за кафеавата мечка од ЗОО паркот Бриони - Штип
18.11.2020

Дата: 17.11.2020 година

07.11 ВОНРЕДЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ПРАВЕН СУБЈЕКТ "ПЕЈПЕР МИЛ", КОЧАНИ
08.11.2020

8.10...Винил Хлорид Мономерот безбедно пристигна во Германија
08.10.2020

8.10...Винил Хлорид Мономерот бе ...

Информација за Рудник САСА
26.09.2020

Архивски бр 02-сл.

Дата 25.09.2020 

& ...

Informatë për gjendjen momentale të punës se Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Jetësor
17.09.2020

Архивски бр  02-сл.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МОМЕНТНАТА СОСТОЈБА СО РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
16.09.2020

Архивски бр  02-сл.