ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
1.2.1 - Анализа на постоечките документи кои се користат од страна на надлежните инспектори за животна средина и на централно и на локално ниво, и нивна надградба
 
 
1.2.2 - Прва мисија за подготовка на нацрт прирачник и листа на проверка кои ги содржат сите соодветни главни теми на инспекција
 
 
1.2.3 -Втора мисија за подготовка на нацрт прирачник и листа на проверка кои ги содржат сите соодветни главни теми на инспекција;
 
 
1.2.4: Финална мисија за изработка на општо упатство за инспекција
 
 
1.2.5: Прва мисија за подготовка на листи за проверка за инспекција на отпад
 
 
1.2.6: Изработка на финална верзија на инспекциските листи на проверка и придружни материјали за инспекција на главните текови на отпад
 
 
1.2.7: Изработка на првите нацрт листи на податоци за главните индустриски активности
 
 
1.2.8: Изработка на финална верзија на листи на податоци за главните индустриски активности
 
 
1.2.9: Прва мисија за подготовка на упатства за инспекции на ИСКЗ/ИЕД инсталации
 
 
1.2.10: Втора и завршна мисија за подготовка на упатства за инспекции на ИСКЗ/ИЕД инсталации
 
 
1.2.11: Прв нацрт на информација за индустриските оператори. Образец за инспекциски извештај кој е јавно достапен. Стратегија за распространување и комуникација
 
 
1.2.12: Финална нацрт информација за индустриските оператори. Јавно достапен образец за извештај. Стратегија за дистрибуција на информациите и комуникација
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
Informatë për gjendjen momentale të punës se Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Jetësor
17.09.2020

Архивски бр  02-сл.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МОМЕНТНАТА СОСТОЈБА СО РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
16.09.2020

Архивски бр  02-сл.

Соопштение за јавноста во врска со истекување на јаловишен материјал од Рудник Саса во Каменичка река, Македонска Каменица
16.09.2020

Архивски бр.02-сл.

Информација за Охис
14.09.2020

Архивски бр.02-сл.

Дата: 14.0 ...

Сопштение за јавноста
09.09.2020

Државниот Инспекторат за Животна Средина ја известува јавноста дека, на 09.09.2020 год. в ...

Informate per opinionin
09.09.2020

Inspektorati Shteterore i Mjedisit Jetesor njofton opinionin se ne oret e mengjesit se di ...