ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
Твининг Програма
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
30.10.2015 | Трет состанок на Надзорниот комитет

Третиот состанок на Надзорниот Комитет (НК) на кој се разгледуваше прогресот на проектот во периодот од 12ти  јули до 11ти октомври, 2015 година и се дискутираше за програмата за наредните 6 месеци (од 12ти октомври до 11ти април, 2015 година) се одржи на 30ти октомври, 2015 година во Скопје). На состанокот присуствуваа проектните лидери од шпанска и македонска страна, претставници на холандскиот партнер, Министерството за животна средина и просторно планирање, ЦФЦД, Делегацијата на Европската унија, Секретаријатот за европски прашања, Твининг проектот „Зајакнување на административните капацитети на централно и локално ниво за транспонирање и имплементација на новата Директива за емисии во индустријата 2010/75/EU”, Проектот за техничка помош „Зајакнување на капацитетите за имплементација на законодавството во животната средина на локално ниво“ и проектниот тим.

На почетокот, проектниот раководител од македонска страна истакна дека активностите досега се добро релизирани, особено изработката на првиот нацрт на Законот за инспекција во животната средина и првата фаза на импелемнтацијата на системот за управување со бизнис процесот во Државниот инспекторат за животна средина. Шпанскиот раководител на проектот и холандскиот претставник се согласија за добриот напредок направен до сега и укажаа на потребата за брзо реализирање на Адендум 2 (Дополнување на основниот договор на проектот) со што ќе се оптимизира програмата за обука за 2016 година, и потребата корисниците од македонска страна во своите планови да ги земат предвид препораките кои досега им се веќе доставени. Беше усвоен Записникот од вториот состанок на Надзорниот комитет.

За време на состанокот од страна на Постојаниот твининг советник беа презентирани Кварталниот извештај 3; Operative Side Letter 4 (Оперативниот пропратен документ 4) и главните резултати кои произлегоа во последниот квартал, со цел нивна оценка од страна на Надзорниот комитет.

Беа наведени главните резултати: активна интернет страницата на Државниот инспекторат и активности за видливост; македонска верзија на предлози за подобрување на инспекцискиот систем во животната средина; извештај за усогласеност на резултатите со оние од законодавството на ЕУ (RMCEI, IED & TFS); приспособување на софтверот за IRAM за планирања на инспекции во македонските услови врз база на ризици; детална твининг програма за обуки, предлози за долгорочно градење на одржлив капацитет на инспекторите за животна средина.

Се разговараше за мотивација за отпочнување на Адендум 2 (Дополнување на основниот договор на проектот), и беше договорено да се одржи состанок со претставници на ЦФЦД и МЖСПП во првата недела на ноември со цел да се дискутира подетално за првичниот предлог. Исто така беше дискутирано да се преземат чекори за споредба на законодавството и практиките на Инспекцискиот совет со најдобрите практики на ЕУ.

Документи:

 

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
(ВИДЕО) Акциска контрола на 100 отпади, во повеќе од половината утврдени неправилности
17.2.2022

(ВИДЕО)

Инспекциските постапки на Државниот инспекторат даваат позитивни и охрабрувачки резултати
03.4.2021

Инспекциските постапки даваат резултат: 
✅ вградени се филтри во Пејпар Мил
...

Отстранета бетонската база што го загадуваше с. Ржаничино и околината
01.4.2021

Инспектор од Државниот инспекторат за животна средина по претставка на граѓани и на барање на опш ...

Истрага за загадување и угинување на жив свет во Дебарско езеро
23.3.2021

На 20-ти март до надлежен државен инспектор за животна средина со седиште во Гостивар беше достав ...

Забрана за работа на асфалтна база во Куманово заради прекумерно загадување на воздухот
16.3.2021

Државниот инспекторат за животна средина на 5-ти март изврши вонреден надзор на асфалтната база К ...

Казни за горење трска и насипување земја на струшкото крајбрежје
13.3.2021

Инспектор од Државен инспекторат за животна средина, по дојава на Министерство за внатрешни работ ...