ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
30.10.2015 | Трет состанок на Надзорниот комитет

Третиот состанок на Надзорниот Комитет (НК) на кој се разгледуваше прогресот на проектот во периодот од 12ти  јули до 11ти октомври, 2015 година и се дискутираше за програмата за наредните 6 месеци (од 12ти октомври до 11ти април, 2015 година) се одржи на 30ти октомври, 2015 година во Скопје). На состанокот присуствуваа проектните лидери од шпанска и македонска страна, претставници на холандскиот партнер, Министерството за животна средина и просторно планирање, ЦФЦД, Делегацијата на Европската унија, Секретаријатот за европски прашања, Твининг проектот „Зајакнување на административните капацитети на централно и локално ниво за транспонирање и имплементација на новата Директива за емисии во индустријата 2010/75/EU”, Проектот за техничка помош „Зајакнување на капацитетите за имплементација на законодавството во животната средина на локално ниво“ и проектниот тим.

На почетокот, проектниот раководител од македонска страна истакна дека активностите досега се добро релизирани, особено изработката на првиот нацрт на Законот за инспекција во животната средина и првата фаза на импелемнтацијата на системот за управување со бизнис процесот во Државниот инспекторат за животна средина. Шпанскиот раководител на проектот и холандскиот претставник се согласија за добриот напредок направен до сега и укажаа на потребата за брзо реализирање на Адендум 2 (Дополнување на основниот договор на проектот) со што ќе се оптимизира програмата за обука за 2016 година, и потребата корисниците од македонска страна во своите планови да ги земат предвид препораките кои досега им се веќе доставени. Беше усвоен Записникот од вториот состанок на Надзорниот комитет.

За време на состанокот од страна на Постојаниот твининг советник беа презентирани Кварталниот извештај 3; Operative Side Letter 4 (Оперативниот пропратен документ 4) и главните резултати кои произлегоа во последниот квартал, со цел нивна оценка од страна на Надзорниот комитет.

Беа наведени главните резултати: активна интернет страницата на Државниот инспекторат и активности за видливост; македонска верзија на предлози за подобрување на инспекцискиот систем во животната средина; извештај за усогласеност на резултатите со оние од законодавството на ЕУ (RMCEI, IED & TFS); приспособување на софтверот за IRAM за планирања на инспекции во македонските услови врз база на ризици; детална твининг програма за обуки, предлози за долгорочно градење на одржлив капацитет на инспекторите за животна средина.

Се разговараше за мотивација за отпочнување на Адендум 2 (Дополнување на основниот договор на проектот), и беше договорено да се одржи состанок со претставници на ЦФЦД и МЖСПП во првата недела на ноември со цел да се дискутира подетално за првичниот предлог. Исто така беше дискутирано да се преземат чекори за споредба на законодавството и практиките на Инспекцискиот совет со најдобрите практики на ЕУ.

Документи:

 

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
8.10...Винил Хлорид Мономерот безбедно пристигна во Германија
08.10.2020

8.10...Винил Хлорид Мономерот бе ...

Информација за Рудник САСА
26.09.2020

Архивски бр 02-сл.

Дата 25.09.2020 

& ...

Informatë për gjendjen momentale të punës se Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Jetësor
17.09.2020

Архивски бр  02-сл.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МОМЕНТНАТА СОСТОЈБА СО РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
16.09.2020

Архивски бр  02-сл.

Соопштение за јавноста во врска со истекување на јаловишен материјал од Рудник Саса во Каменичка река, Македонска Каменица
16.09.2020

Архивски бр.02-сл.

Информација за Охис
14.09.2020

Архивски бр.02-сл.

Дата: 14.0 ...