ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
Твининг Програма
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
26.2.2015 | Мисија 1.1.1: Прва мисија за институционално оценување

Во периодот 23-27 фебруари 2015 година беше одржана првата мисија во рамките на проектот. Шпанскиот експерт, г-дин Jesús Ángel Ocio и холандскиот експерт, г-дин Marc du Maine, имаа бројни состаноци, (дваесетина) со домашни експерти од Државниот инспекторат за животна средина, Министерството за животна средина и просторно планирање, Секретаријатот за европски прашања, Министерстврото за локална самоуправа, општини (локални инспектори за животна средина), ИСКЗ инсталации и ЕУ проектот за техничка помош „Зајакнување на капацитетите за имплементација на законодавството во животната средина на локално ниво“.

По реализација на состаноците со релевантните чинители и преглед на документацијата обезбедена од нивна страна како и од страна на канцеларијата на Твининг проектот, експертите започнаа со изработка на извештај за правен и инаституционален преглед на инспекцијата во животната средина на централно и локално ниво вклучувајќи ги клучните елементи на одговорностите при инспекција во животната средина, потенцирајќи ги силните страни, слабостите, грешките во спроведувањето на релевантните директиви (вклучувајќи ја Директивата за Интегрирано спречување и контрола на загадувањето ИСКЗ /  Директива за емисија во индустријата-ИЕД, рамковни директиви за квалитет на  воздухот и квалитет на водата), како и можности за подобрувања и реформи во рамките на сегашниот систем на инспекција.

Договорено е уште во извештајот за оценка да се вклучат предлозите за кои теми ќе се дискутира со учесниците на работилниците што ќе бидат организирани во април 2015 година со цел да се дефинираат потенцијалните подобрувања на системот на инспекција и спроведување во животната средина.

Документи:

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
(ВИДЕО) Акциска контрола на 100 отпади, во повеќе од половината утврдени неправилности
17.2.2022

(ВИДЕО)

Инспекциските постапки на Државниот инспекторат даваат позитивни и охрабрувачки резултати
03.4.2021

Инспекциските постапки даваат резултат: 
✅ вградени се филтри во Пејпар Мил
...

Отстранета бетонската база што го загадуваше с. Ржаничино и околината
01.4.2021

Инспектор од Државниот инспекторат за животна средина по претставка на граѓани и на барање на опш ...

Истрага за загадување и угинување на жив свет во Дебарско езеро
23.3.2021

На 20-ти март до надлежен државен инспектор за животна средина со седиште во Гостивар беше достав ...

Забрана за работа на асфалтна база во Куманово заради прекумерно загадување на воздухот
16.3.2021

Државниот инспекторат за животна средина на 5-ти март изврши вонреден надзор на асфалтната база К ...

Казни за горење трска и насипување земја на струшкото крајбрежје
13.3.2021

Инспектор од Државен инспекторат за животна средина, по дојава на Министерство за внатрешни работ ...