ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
11.03.2016 | 1.3.4: Обука за индустриски процеси за регионите Полог и Скопје и Североисточен и Источен регион

Во периодот помеѓу 7ми и 11ти март, 2016 година, грчкиот експерт г-дин Dimitris Tsotsos и италијанскиот експерт, г-дин Romano Ruggeri, во рамките на мисијата 1.3.4, одржаа две обуки во траење од 2 дена секој, и тоа:

  • 8ми - 9ти март: обука која се одржа во Велес за инспекторите и пишувачи на дозволи од Североисточниот и Источниот регион за секторите каменоломи/рудници и свињарски/живинарски фарми.
  • 10ти - 11ти март: обука која се одржа во Тетово за инспекторите и пишувачите на дозволи од Полошкиот и Скопскиот регион за секторите депонии и електролачни печки за железо и челик (ЕЛП).

Операторите од инсталациите кои припаѓаат на овие сектори исто така земаа учество споделувајќи го своето искуство и активност во дискусиите. Групите беа составеи од инспектори за животна средина на централно и локално ниво, како и пишувачи на дозволи на локално ниво.

За секој од споменатите сектори беа презентирани податоци за вообичаените процеси на производство, влијанието врза животната средина, релеванната легислатива на ЕУ, најдобрите достапни техники (НДТ) за спречување на загадувањето, достапни референтни документи листи на податоци и листи на проверка изработени во рамките на овој Проект, БРЕФ документи) и барањата кои се однесуваат на само-мониторирање.

На 7ми март, се одвиваа последните подготовки за двете обуки.

Документи:

Информации за БРЕФ-овите и за НДТ:

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
8.10...Винил Хлорид Мономерот безбедно пристигна во Германија
08.10.2020

8.10...Винил Хлорид Мономерот бе ...

Информација за Рудник САСА
26.09.2020

Архивски бр 02-сл.

Дата 25.09.2020 

& ...

Informatë për gjendjen momentale të punës se Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Jetësor
17.09.2020

Архивски бр  02-сл.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МОМЕНТНАТА СОСТОЈБА СО РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
16.09.2020

Архивски бр  02-сл.

Соопштение за јавноста во врска со истекување на јаловишен материјал од Рудник Саса во Каменичка река, Македонска Каменица
16.09.2020

Архивски бр.02-сл.

Информација за Охис
14.09.2020

Архивски бр.02-сл.

Дата: 14.0 ...