ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
06.03.2015 | Мисија 2.1.1.: Правна оценка & изработка на Закон за инспекција во животната средина (мисија 1)

Во периодот од 2 до 6 март 2015 година, хрватската експертка г-ѓа Anita Pokrovac и холандскиот експерт г-дин Wybe Douma, ја направија првичната оценка на релевантното законодавство во животната средина и усогласеноста со соодветната легислатива на ЕУ во областа на квалитет на воздухот, квалитет на вода, IPPC / IED и Севесо, особено оние делови кои се релевантни за инспекцијата во животната средина и спроведувањето согласно ЕУ стандардите. За таа цел беа реализирани бројни состаноци со релевантни чинители од Државниот инспекторат за животна средина, ДИЖС, Министерството за животна средина и просторно планирање, МЖСПП, општините (локалните инспектори надлежни за животна средина), како и преку преглед на доставената документација од нивна страна и од страна на канцеларијата на Твининг проектот, вклучувајќи ги наодите од мисијата 1.1.1.

Како резултат од оваа мисија и мисијата која следи (мисија 2.1.2, 23-26 март 2015) ќе биде изработен, а дел од него ќе биде составен дел на извештајот за оценка од мисијата 1.1.2, вклучувајќи ги заклучоците кои се однесуваат на изработка на Законот за инспекција во животната средина. Во документот ќе бидат опфатени структурата и клучните аспекти кои треба да се земат предвид во сите поглавија /членови при изработката на истиот.

Агендата за мисијата 2.1.2, како и пристапот за наредните мисии кои се поврзани со правната оценка и изработката на новиот Закон за инспекција во животната средина беа исто така дискутирани и со Постојаниот советник на твининг проектот.

Документи:

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
8.10...Винил Хлорид Мономерот безбедно пристигна во Германија
08.10.2020

8.10...Винил Хлорид Мономерот бе ...

Информација за Рудник САСА
26.09.2020

Архивски бр 02-сл.

Дата 25.09.2020 

& ...

Informatë për gjendjen momentale të punës se Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Jetësor
17.09.2020

Архивски бр  02-сл.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МОМЕНТНАТА СОСТОЈБА СО РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
16.09.2020

Архивски бр  02-сл.

Соопштение за јавноста во врска со истекување на јаловишен материјал од Рудник Саса во Каменичка река, Македонска Каменица
16.09.2020

Архивски бр.02-сл.

Информација за Охис
14.09.2020

Архивски бр.02-сл.

Дата: 14.0 ...