ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
26.02.2016 | Предлози за подобрување на ИТ алатките за поддршка на инспекторите за животна средина, вклучувајќи ја IRAM алатката

Во периодот помеѓу 22ри и 26ти фебруари, 2016 година, шпанскиот експерт г-дин José Gil de Bernabé и хрватската експертка г-ѓа Jasminka Drazenovic направија проценка на инспекцискиот софтвер во другите инспекторати, изготвувајќи предлози за тоа како да се обезбеди комуникација со сегашниот систем за управување со бизнис процеси (BPMS) и компатибилност на планирањето со IRAM алатката и процесот на известување согласно ЕУ законодавството.

Со цел да дадат предлози за начинот како да се обезбеди соодветна размена на информации помеѓу инспекцискиот модул, македонскиот PRTR софтвер и останатите релевантни бази на податоци во рамките на МЖСПП, беше организиран состанок со ИТ експертите од МЖСПП задолжени за развој на Информацискиот систем за животна средина, со експертот за база на податоци од Проектот за техничка помош за имплементација на законодавството во животната средина на локално ниво, со ИТ експертите кои го дизајнираат BPMS системот за ДИЖС за потенцијалните области на развој на софтверот како и со инспекторите од Агенција за храна и ветерина.

Исто така, беа изработени други препораки за надградби на системот вклучувајќи развој на добро дефинирани образци за записници, извештаи, планови или зголемување на капацитетот за чување и дополнителна копија.

Со Постојаниот твининг советник и постојаниот твининг советник од македонска страна исто така беа дискутирани предлози за содржината на следните мисии кои се поврзани со имплементација на BPMS системот и IRAM алатката

Документи:

 

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
Informatë për gjendjen momentale të punës se Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Jetësor
17.09.2020

Архивски бр  02-сл.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МОМЕНТНАТА СОСТОЈБА СО РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
16.09.2020

Архивски бр  02-сл.

Соопштение за јавноста во врска со истекување на јаловишен материјал од Рудник Саса во Каменичка река, Македонска Каменица
16.09.2020

Архивски бр.02-сл.

Информација за Охис
14.09.2020

Архивски бр.02-сл.

Дата: 14.0 ...

Сопштение за јавноста
09.09.2020

Државниот Инспекторат за Животна Средина ја известува јавноста дека, на 09.09.2020 год. в ...

Informate per opinionin
09.09.2020

Inspektorati Shteterore i Mjedisit Jetesor njofton opinionin se ne oret e mengjesit se di ...