ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
 

Како што е наведено во Прирачникот нa INECE -меѓународната мрежа за усогласување и спроведување на законите во животната средина,  да се има закони за животна средина не е доволно за да се решат проблемите во таа област. Владите мора да изнајдат начини како заедниците да ги исполнуваат барањата од законите за животна средина и да ги применуваат нивните регулативи. Успешните стратегии ќе поттикнат промени во однесувањето и ќе ги охрабрат членовите на заедниците да се придржуваат кон тие промени кои се клучни за да се постигне усогласувањето.

Усогласувањето и спроведувањето на програмите во животнатната средина претставува дел од сеопфатниот циклус на менаџмент во животната средина. Во пракса, овој циклус подразбира детектирање на одредени проблеми во животната средина од страна на заедниците и прифаќање за рашавање на тие проблеми од страна на владата. Владата во тие случаи утврдува посебни цели за решавање на проблемите и избира управувачки пристап за исполнување на тие цели. При утврдувањето на задолжителните барања владите мора да ја имаат предвид правната основа која се однесува на овие барања и на тој начин да утврди усогласување и спроведување на програмите за да се осигура дека заедниците ќе се придржуваат кон тие барања. Откако ќе почне имплементацијата, ќе треба да се применуваат евалуации и прилагодувања за континуирано подобрување и ажурирање на програмите.

Инспекцијата во животната средина, како дел од следење на примената, е една од клучните компоненти што владините и другите институции ја користат за да се осигураат дека заедниците се придржуваат кон законите и регулативите за животна средина. Таа се спроведува со посети на лице место од страна на лиценциран инспектор, со поднесување на јавен извештај за прекршокот и со разгледување на информацијата поднесена од страна на индустрискиот капацитет, како дел од програмата за само-следење и известување. Следењето на примената генерално ги опфаќа само-следењето од страна на ентитетот и владините инспекции и инстраги.

Спроведувањето се однесува на активностите преземени од страна на владата против сторителите на прекршокот со цел да ги обврзе да го применат законот. Тие одредби генерално, ја овластуваат владината институција да примени санкции, било административни, судски или кривични и да побара од сторителот на прекршокот да се придржува кон законот. Некои статути содржат одредби кои бараат од сторителот да ја поправи сторената штета во животната средина или пак владата да ја санира штетата но потоа да ја наплати санацијата од сторителот на штетата.

 
 
 
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
Методите на една од двете лаборатории што мереа во Пејпар Мил не се прифатливи
16.01.2021

Државниот инспекторат за животна средина ја информира јавноста дека наредбата за забрана на корис ...

Државниот инспекторат за животна средина нареди Пејпар Мил да работи на плин
06.01.2021

По мерењата на емисиите од 30-ти декември 2020 година, повторно се утврди надминување на гранични ...

Акција на ДИЖС на опожарени стрништа во Кочанско
31.12.2020

Во акција на ден 30.12.2020 година, државен инспектор за животна средина и инспектор за земјоделс ...

Две лаборатории мереа загадување на оџакот во Пејпер Мил во присуство на инспектор
31.12.2020

Инспектори на Државниот инспекторат за животна средина, на ден 30.12.2020 година, извршија надзор ...

Државниот инспекторат за животна средина нема да дозволи Пејпер Мил да загадува
28.12.2020
Вонреден инспекциски надзор на депонијата во Визбегово по претставки од граѓани
24.12.2020

По претставки од граѓани, Државниот инспекторат за животна средина, на 23-ти декември, изврши вон ...