ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Неделни извештаи

Инспекцискиот совет на 326-тата редовна седница, одржана на 19.10.2023 година, го разгледа и усвои Образецот (tamplate) за Неделен извештај за извршени надзори.

Skip to content