ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Контакт

Нашите канцеларии се наоѓаат во просториите на Генералниот Инспекторат за животна средина, на следнава адреса:
 
Државен Инспекторат за животна средина ул. БИХАЌКА Палата “Емануел Чучков”, бр.2, 5ти спрат СКОПЈЕ ЦЕНТАР​
 

info@sei.gov.mk

тел: +38970 286 698

Вработени лица:
Дарко БлинковГенерален инспектор за животна средина

d.blinkov@sei.gov.mk

тел: +389 75404410

Хусни ТачиРаководител на сектор- Главен инспектор- Сектор за инспекциски надзор во животна средина

h.thaci@sei.gov.mk

тел: +38976 455 448

Пејо КировскиРаководител на сектор- Главен инспектор за заштита на природата

p.kirovski@sei.gov.mk

тел: +389 76446 764

Mите НачевДржавен инспектор за животна средина, Скопски регион -Скопје

m.nacev@sei.gov.mk

тел: +389 76446274

М-р Зоран ДимовскиВиш инспектор за животна средина, Пелагониски и Југозападен регион, Битола

z.dimovski@sei.gov.mk

тел: +38976 446 256

Kруме КочовДржавен инспектор за животна средина, Скопски регион -Скопје

k.kocov@sei.gov.mk

тел: +38976 446 275

Ангела ТемелковскаПомлад инспектор за животна средина , Скопски регион -Скопје

a.dzepovska@sei.gov.mk

тел: +38972 216 637

Беџет АбазиДржавен инспектор за животна средина, Полошки регион -Тетово

b.abazi@sei.gov.mk

тел: +38976 446271

Бедри СулејманиДржавен инспектор за животна средина . Полошки регион Тетово

b.sulejmani@sei.gov.mk

тел: +389072 308 869

Д-р Латиф ЛатифиРаковидител на одделение Виш инспектор за животна средина  Полошки регион Гостивар

l.latifi@sei.gov.mk

тел: +38976 446763

Д-р Хасан РустемиВиш инспектор за заштита на природата, Западен регион-Гостивар

h.rustemi@sei.gov.mk

тел: +38975 316725

Имрије Лума МемедиДржавен инспектор  за животна средина Полошки регион -Гостивар

i.luma@sei.gov.mk

тел: +389076 446 263

Игор ТрајкоскиДржавен инспектор за животна средина, Пелагонски и Југозападен регион – Охрид

i.trajkovski@sei.gov.mk

тел: +38978 384 305

Тони ДимескиВиш Водостопански инспектор, Западен регион – Прилеп

t.dimeski@sei.gov.mk

тел: +38971 379 342

Jованче КолевДржавен инспектор за животна средина ,Вардарски и Југозападен регион -Кавадарци

j.kolev@sei.gov.mk

тел: +38972 307 234

Билјана Манаскова ШурковаДржавен инспектор  за животна средина, Вардарски и Југозападен регион Велес

b.s-manaskova@sei.gov.mk

тел: +38971 397 243

Вера ЉатеваДржавен инспектор за животна средина, Вардарски и Југоисточен регион Гевгелија

v.ljateva@sei.gov.mk

тел: +38976 446 762

Виолета ПанзоваВиш инспектор за животна средина,Вардарски и Југоисточен регион – Струмица

v.panzova@sei.gov.mk

тел: +38976 446 272

Сенка АндрееваДржавен инспектор за животна средина,Североисточен и Источен регион – Штип

s.andreeva@sei.gov.mk

тел: +38978 472 630

  Благој ИгновскиДржавен инспектор за животна средина. Североисточен и Источен регион- Пробиштип

b.ignovski@sei.gov.mk

тел: +38976 455 146

Зоран СтојневДржавен инспектор  за животна средина, Североисточен и Источен регион – Крива Паланка

z.stojnev@sei.gov.mk

тел: +38972 306 337

Виолета Анчевска-ЃеорѓиеваВиш водостопански инспектор,Источен регион – Скопје

v.a-gjorgjieva@sei.gov.mk

тел: +38971 356 011

Драгана ИлиевскаПомлад инспектор за заштита на природата Источен регион – Скопје

d.ilijevska@sei.gov.mk

тел: +38971 350 675

Eрџан АлитиПомлад соработник за ИКТ поддршка

e.aliti@sei.gov.mk

тел: +38971 379 676

Виолетa ГеоргиевскаСамостоен Референт за канцелариско и архивско работење

v.georgievska@sei.gov.mk

тел: +38970 286 698

Гоце ЈакимовскиПомлад Референт – внатрешен доставувач

g.jakimovski@sei.gov.mk

тел: +38971 297 868

Бесир ЛиманиСоветник за стручно административни и правни работи

b.limani@sei.gov.mk

тел: 389 71 221-000

Skip to content