ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Потпишан меморандум за соработка со цел успешно спроведување на проектот „Добро владеење во животна средина за имплементација на зелена агенда за Западен Балкан“

Со цел успешно спроведување на целите и активностите предвидени со проектот „Добро владеење во животна средина за имплементација на Зелена Агенда за Западен Балкан Зелена Агенда за Западен Балкан” Центарот за правни истражувања и анализи потпиша меморандуми за соработка со Здружението на судии на Република Северна Македонија, Академијата за судии и јавни обвинители и Државниот инспекторат за животна средина.

Мета податоци
Контакт
Државен инспекторат за животна средина
Палата „Емануел Чучков“, 5ти спрат,
Центар, Скопје 1000,
Република Северна Македонија
Skip to content