ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Работна средба за финализација на СОП за случаи со труење на диви животни одржана во Македонско еколошко друштво

Во просториите на Македонско еколошко друштво одржана работна средба со дел од изработувачите со цел финални корекции на Нацрт верзијата на СОП-Стандардна Оперативна Процедура за постапување при случаи со труење на диви животни од страна на сите надлежни институции.

СОП-от ќе биде комунициран со сите претставници на Работната Група по што истиот ќе биде донесен од страна на Директорот на ДИЖС согласно одредба од Законот за инспекциски надзор во животната средина.

Се очекува и изработка на апликација за паметни уреди.

СОП-от се изработува во рамки на Проектот BalkanDetox LIFE

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

Мета податоци
Контакт
Државен инспекторат за животна средина
Палата „Емануел Чучков“, 5ти спрат,
Центар, Скопје 1000,
Република Северна Македонија
Skip to content