REPORT ABOUT SEI LEGISLATION NEWS PROJECTS SEI REPORTS PROGRAM ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ Contact Us
 
Twinning Inspection
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Слободен пристап до информации од јавен карактер
What is environmental enforcement and inspection?
About the Project
Project Activities
Environmental enforcement in the EU
Documents & links
Media gallery
Contacts / Location
Basecamp - Login
 
 
 
 
SEI REPORTS
 
 
 
10.2.2015 | SEI - Annual report, 2014
Annual report on inspection oversight and implementation of measures to protect the environment, nature and water in 2014
 
 
12.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
04.12.2019 |
 
 
04.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
16.12.2019 |
 
 
28.1.2020 |
 
 
28.1.2020 |
 
 
07.2.2020 |
 
 
14.2.2020 |
 
 
14.2.2020 |
 
 
17.7.2020 |
 
 
02.9.2020 |
 
 
20.2.2020 |
 
 
02.9.2020 |
 
 
03.9.2020 |
 
 
05.1.2021 |
 
 
12.1.2021 |
 
 
02.3.2021 |
 
 
15.3.2021 |
 
 
25.8.2021 |
 
 
21.9.2021 |
 
 
20.12.2021 |
 
 
14.2.2022 |
 
 
05.7.2022 |
 
 
29.7.2022 |
 
 
12.12.2022 |
 
 
21.12.2022 |
 
 
21.12.2022 |
 
 
21.12.2022 |
 
 
21.12.2022 |
 
 
23.12.2022 |
 
 
26.12.2022 |
 
 
29.12.2022 |
 
 
30.12.2022 |
 
 
30.12.2022 |
 
 
30.12.2022 |
 
 
30.12.2022 |
 
 
11.1.2023 |
 
 
13.1.2023 |
 
 
30.1.2023 |
 
 
15.2.2023 |
 
 
17.7.2023 |
 
 
25.12.2023 | Годишен План за работа за 2024 ДИЖС-ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА
 
 
27.12.2023 | годишен извештај за 2023
 
 
27.12.2023 | Годишен план за проценка на ризици од корупција во ДИЖС за 2024 год
 
 
 
NEWS AND ACTIVITIES
 

10.4.2023
...

29.12.2022
...

21.12.2022
...

15.12.2022
...
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022
...

26.11.2022
...