ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и Активности
 
22.2.2021 | Државните инспектори за животна средина на стручен колегиум за поефективни надзори

На првиот стручен колегиум во 2021 година, инспекторите договорија постапки и правила со цел надзорите да бидат потемелни, поадекватни и поефективни. Колегиумот се одржа на 19-ти и 20-ти февруари во Демир Капија, а учество зедоа и претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Поважните одлуки се однесуваат на донесување интерни акти за:

  • Постапувањето во случај на законски празнини, преклопувања на надлежностите, несоодветно постапување на овластените инспектори за животна средина на локално ниво
  • Координацијата помеѓу водостопанските и инспекторите за животна средина
  • Подготовките и стандардните постапки при надзор врз инсталации со различен ризик за животната средина
  • Постапувањето во случај на хаварии, потребата од обука на инспекторите за мострирање и набавка на соодветна опрема
  • Надзорот врз непрописните депонии што ги одржуваат јавните комунални претпријатија, како и врз сите правни и физички лица што постапуваат со опасен и неопасен отпад

Инспекторите споделија искуства и за специфични случаи за кои е потребно поширокаопсервација, собирање на докази и соработка со други институции.

Стручни колегиуми ќе се одржуваат секој месец, а во март координацијата помеѓу инспекторите ќе се интензивира, со цел да се дадат предлози до Министерството за животна средина и просторно планирање за финализирање на Законот за инспекциски надзор во животната средина.

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022