ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
Новости и активности поврзани за проектот
 
15.07.2016 | 1.3.9: Завршни работилници: Мрежа на инспектори за животна средина, проектни материјали и теми за наредни активности

Во периодот помеѓу 11ти и 15ти, во рамките на мисијата 1.3.9, холандскиот експерт г-дин Marc du Maine и италијанскиот експерт, г-дин Romano Ruggeri одржаа серија на работилници кои ги имаа следните цели:

  • Дискусија за можностите за формирање на Мрежа на инспектори за животна средина следејќи ги примерите како што се мрежите во ЕУ или Македонската мрежа на комунални инспектори и за тоа кои би можеле да бидат карактеристиките, задачите и чекорите кои треба да се преземат за формирањето.
  • да се презентираат материјалите кои без изработени во рамките на проектот како подршка на инспекторит4е за животна средина, особено последниот документ (Waste Watch booklet- Водич за отпад, за контрола на пратките на отпад, мал прирачник за земање на примероци и контрола на извештаите од само-мониторирање, и превод на македонски јазик на поглавијата на НДТ од БРЕФ документите за (а) управување со јаловини и јалови карпи при активности во рудниците, и (б) финален нацрт документ на БРЕФ за интензивно одгледување живина и свињи) (сите материјали се достапни во делот „документи и линкови“ на оваа веб страна)
  • Дистрибуција на печатени материјали од споментатите документи, како и на македонската и албанската верзија на Прирачникот за инспекција во животната средина и брошура во која се содршат сите секторски лиси на податоци за 12 индустриски активности кои беа изработени во рамките на проектот.
  • Дискусија за тоа кои би биле најкорисните придобивки од проектот и кои би биле темите кои може да се обработиваат во наредни активности или проекти.

Во групите беа вклучени инспекторите за животна средина на централно и на локално ниво како и пишувачи на дозволи од четирите региони.

По завршување на подготвителните активности на 11ти јули, обиките беа реализирани во периодот помеѓу 12ти и 15ти јули, поделени во следниве групи:                  

  • 12ти јули: еднодневна работилница во Кочани со групата од Североисточниот и Источниот регион.
  • 13ти јули: еднодневна работилница во Неготино за групата од Југоисточен и Вардарскиот.
  • 14ти јули: еднодневна работилница во Македонски брод за групата од Југозападен регион и пелагонија регионот.  
  • 15ти јули: еднодневна работилница во Маврово за групата од Скопскиот и Полошкиот регион.  

Напоредно со дискусијата, беше доставен и прашалник по е-маил со цел да се оценат материјалите изработени во рамките на проектот и да се добијат дополнителни идеи за натамошни теми и материјали за наредни  проекти.

Добиените повратни информации од прашалникот, како добиените размислувања за време на работилниците ќе бидат искористени во преостанатите мисии од твининг проектот и од страна на Постојаниот твининг советник и од страна на корисниците при дефинирање на наредните активности за подобрување на спроведувањето во животната средина во државата.

Документи:

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
Надзор во РЕК Битола за намалување на загадувањето
25.02.2021

Државниот инспекторат за животна средина при надзорот извршен на 23-ти февруари ги утврди состојб ...

Надзор во РЕК Битола за намалување на загадувањето
25.02.2021

Државниот инспекторат за животна средина при надзорот извршен на 23-ти февруари ги утврди состојб ...

Државните инспектори за животна средина на стручен колегиум за поефективни надзори
22.02.2021

На првиот стручен колегиум во 2021 година, инспекторите договорија постапки и правила со цел надз ...

Санација на депонијата Русино од март, надзорот ќе го врши Државниот инспекторат за животна средина
19.02.2021

На координативната средба иницирана од Инспекторатот за животна средина со Центарот за развој на ...

Санација на депонијата Русино од март, надзорот ќе го врши Државниот инспекторат за животна средина
19.02.2021

На координативната средба иницирана од Инспекторатот за животна средина со Центарот за развој на ...

Заштитата на животната средина во гигантот РЕК Осломеј на самите маргини
10.02.2021

На 9-ти февруари, Државниот инспекторат за животна средина изврши редовен надзор во термоцентрала ...